Reth Nesh

Mix Product SHPK është kompani e re në territorin e Kosovës. Që nga themelimi i kompanis operojmë në industrinë ushqimore duke u marë me përpunimin e frutave dhe perimeve. Sëllia e kompanisë eshë e vendosur ne Prizren, në Kosove. Kompania ka rreth 20 punëtor te përhershëm, megjithatë ofrohen gjate sezones verore dhe punët sezonale, me qëllim e mbështetjes se tregut lokal te punës.

Teknologjia e prodhimit është e bazuar ne recetat tradicionale. Kompania jonë ofron asortiment të gjerë të produkteve. Ofrojmë mbi 30 produkte të ndryshme siç janë: majonez dhe salcat majoneze, ketchupet, salcat nga pureja e domateve dhe perimeve të tjera. Gjithashtu prodhojmë marmellatë me perberje të lartë të frutave, karakteristikë që ndikon në shijën, aromën, ngjyrën dhe i bën produktet tona të dallohen nga ofertat tjera ne treg. Frutat dhe perimet që ne përpunojmë vijnë nga fushat ekologjikisht te pastra te Kosovës. Rëndësi të madhe bën për ne ka cilësia e lartë e frutave dhe perimeve të papërpunuara, prandaj furnizohemi për shume vite nga furnizuesit e besueshëm qe garantojnë fruta dhe perime te cilesis së lartë.

Hap pas hapi kemi zgjeruar asortimentin tonë të prodhimeve dhe plotësuar hapësiren e punës me makineri dhe pajisje moderne. Qëllimi jonë është që kosumatoret të jenë të kënaqur, dhe te rrisim numrin e konsumatoreve të rij me kualitatin e lartë të prodhimeve të cilat i ofrojmë me çmime konkurruese, përgjigje te shpejte të porosive dhe shpërndarjën e shpejtë të produkteve. Plotësojmë kushte të larta te prodhimit, të cilat përputhen me praktikën e mirë higjienike dhe prodhuese, kontroll të rreptë në të gjitha fazat e prodhimit, si dhe garantojme kosumatorëve cilesin më të lartë të produkteve.

Marka jonë tregtare YAMM është gjithashtu e pranishme dhe jashtë vendit, ne Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Bosnje dhe vende të tjera.


Misioni i ndërmarjes:

  • Ne punojmë me përgjegjësi sociale, për nje jetë më cilësore dhe për të sjellë përfitime financiare për pronarët, punonjësit, partnerët dhe komunitetin ku operojmë, duke qenë gjithmonë një hap përpara të tjerëve.


Vizioni i ndërmarjes::

    • Të krijojmë të paktën një brendë të njohur në pjesën më të madhe të Europës
    • Të bëhemi një ndër kompanitë më të mëdha në rajonin dhe sektorin në të cilin operojmë
    • Fokusimi në fushat e biznesit ku do të jemi ndër më të mirët

Shkarko katalogu


Vendi Tonë