MARMELATË

 • Fiku
 • Përzier
 • Kaça
 • Kumbulle
 • Vishnje

 • Bottle (bucket) weight: 2.5 kg 850 g
 • Bottles (buckets) per box: 412
 • Amount of boxes per palett: 4864

Përbërja

 • Fikë, pektinë dhe acid limoni (citric), materie e thatë min 67%.


Nutricione në 100 g

 • Energjia 287,45 kJ
 • Proteina 2,6 %
 • Karbohidrata 67,2 %
 • Yndyra 0,1 %

 • Bottle (bucket) weight: 2.5 kg 850 g
 • Bottles (buckets) per box: 412
 • Amount of boxes per palett: 4864

Përbërja

 • Mollë, pjeshkë, kajsi, kumbull, vishnje, pektinë dhe acid limoni (citric), materie e thatë min 67%.


Nutricione në 100 g

 • Energjia 287,45 kJ
 • Proteina 2,6 %
 • Karbohidrata 67,2 %
 • Yndyra 0,1 %

  • Bottle (bucket) weight: 2.5 kg 850 g
  • Bottles (buckets) per box: 412
  • Amount of boxes per palett: 4864

Përbërja

 • Kaça, sheqer, pektinë dhe acid limoni (citric), materie e thatë min 67%.


Nutricione në 100 g

 • Energjia 287,45 kJ
 • Proteina 2,6 %
 • Karbohidrata 67,2 %
 • Yndyra 0,1 %

 • Bottle (bucket) weight: 2.5 kg 850 g
 • Bottles (buckets) per box: 412
 • Amount of boxes per palett: 4864

Përbërja

 • Kumbull, pektinë dhe acid limoni (citric), materie e thatë min 67%.


Nutricione në 100 g

 • Energjia 287,45 kJ
 • Proteina 2,6 %
 • Karbohidrata 67,2 %
 • Yndyra 0,1 %

 • Bottle (bucket) weight: 2.5 kg 850 g
 • Bottles (buckets) per box: 412
 • Amount of boxes per palett: 4864

Përbërja

 • Vishnje, pektinë dhe acid limoni (citric), materie e thatë min 67%.


Nutricione në 100 g

 • Energjia 287,45 kJ
 • Proteina 2,6 %
 • Karbohidrata 67,2 %
 • Yndyra 0,1 %

Kategori